1. Na początek wybieramy model kasy, biorąc pod uwage przeznaczenie, cene, wielkosc i design (jeśli Państwo nie są zdecydowani jaki model wybrać lub danego modelu kasy fiskalnej nie ma w naszej ofercie prosimy o kontakt mailowy: kasyfiskalne@dialeo.pl lub telefoniczny 669 194 466, 63 220 24 34)
 
2. Kontaktujemy sie z Urzędem Skarbowym w celu ustalenia czy przysługuje Państwa firmie zwrot za zakup kasy fiskalnej.
Wg. aktualnych przepisów maksymalny zwrot za zakup kasy fiskalnej to 90% wartości kasy, jednak nie więcej niż 700 zł.
Jeśli przysługuję Państwu zwrot - przed fiskalizacją kasy należy złożyć w Urzędzie Skarbowym zawiadomienie (pobierz wniosek)
Na wniosku należy podać datę rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej (dzień fiskalizacju kasy fiskalnej). Wniosek należy złożyć w Urzędzie Skarbowym min. dzień przed fiskalizacją. Prosimy podać możliwie najbliższy stosowny dla Państwa termin fiskalizacji w dzień roboczy.

3. Po ustaleniu terminu fiskalizacji (wpisanego na wspominanym zawiadomieniu do US) prosimy o kontakt z firmą DIALEO (min. dzień przed fiskalizacją), w celu ustalenia szczegółów zaprogramowania kasy fiskalnej pod Państwa firmę. Programowanie do 20 kodów towarowych jest wykonywane przez serwis bezpłatnie. Powyżej 20 kodów jest opłata 1 zł za każdy zaprogramowany kod towarowy. Fiskalizacja jest bezpłatna dla urządzeń zakupionych w firmie Dialeo.

3.1 Dane potrzebne do zaprogramowania kasy fiskalnej

   a) Pełne dane firmy (nazwa, adres, nip)
   b) Towary/usługi do zaprogramowania w kasie wraz ze stawkami VAT
   c) Urząd Skarbowy pod jaki należy firma (adres)
   d) Termin fiskalizacji podany na wniosku do Urzędu Skarbowego z pkt. 2
   e) Jeśli występuję wysyłka/dostawa - dokładny adres dostawy
   f)  Telefon kontaktowy

3. Nastepną ważną rzeczą która jest potrzebna do rozpoczęcia sprzedaży, jest FISKALIZACJA. Tą czynność wykonuje serwis.
WAŻNE! W dzień fiskalizacji prosimy o kontakt w celu ustalenia stosownej godziny.
Fiskalizacja z reguły przeprowadzana jest w siedzibie firmy Dialeo.
Przed fiskalizacją należy opłacić fakturę zakupu na kasę fiskalną. W przypadku wysyłki kas fiskalnych należy opłacić fakturę na konto firmy Dialeo:

Nazwa banku: mBank
Numer konta: 88 1140 2004 0000 3602 6421 5912
Dialeo Przemysław Kałużny
Główiew 28
62-570 Rychwał

W przypadku dostawy kasy fiskalnej do klienta - należy skontaktować się w celu ustalenia kosztów dostawy. Standardowo dostarczamy bezpłatnie kasy fiskalne w promieniu 25 km od magazynu firmy (miejscowość Główiew)

4. Po fiskalizacji serwis wypełnia wszystkie dokumenty, które trzeba zgłosić do Urzedu Skarbowego, tzn. zawiadomienie serwisu i podatnika (dla Państwa) o miejscu instalacji kasy rejestrującej. Zgłoszenie jest zawsze dołączone do kasy fiskalnej. Należy je dostarczyć do US w terminie 7 dni od daty fiskalizacji.

5. Podatnicy, którzy mogą ubiegać się o zwrot na zakup kasy fiskalnej muszą wypełnić wniosek (pobierz wniosek)
Do wniosku należy dołączyć raport dobowy po pierwszym dniu sprzedaży oraz opłaconą fakturę zakupu kasy fiskalnej.