- minimum dzień roboczy przed fiskalizacją kasy zgłosić do Urzędu Skarbowego zamiar rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrującej przed jej instalacją - wypełniając odpowiedni formularz "Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej" (pobierz wniosek)
- dokonać fiskalizacji kasy fiskalnej (zawsze wykonuje to uprawniony serwis urządzeń fiskalnych)
- w terminie 7 dni od fiskalizacji zgłosić rozpoczęcie ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej - wypełniając odpowiedni wniosek "Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy rejestrującej" (pobierz wniosek)
Rozpocząć rejestrację za pomocą kasy fiskalnej w terminie.
Posiadać dowód wpłaty całej należności za urządzenie fiskalne.
Należy pamiętać, że ulga może zostać wycofana, jeżeli w ciągu 3 lat podatnik wyrejestruje urządzenie fiskalne.

Raport dobowy zawiera informację o sprzedaży z danego dnia i jest podsumowaniem utargu z danego dnia.
Wyruk raportu dobowego zawiera informacje będące podstawą do rozliczenia podatkowego.
Zgodnie z przepisami, jeśli danego dnia była prowadzona sprzedaż, raport dobowy należy wykonać po zakończeniu sprzedaży danego dnia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego.