Po fiskalizacji zachodzi konieczność wprowadzenia kodu autoryzacyjnego. Należy to uczynić
w ciągu 30 dni od rozpoczęcia użytkowania kasy. Po upływie tego czasu tryb sprzedaży
będzie zablokowany, dopóki nie zostanie wprowadzony, podany przez sprzedawcę
urządzenia, odpowiedni numer (kod) autoryzacyjny.
Wprowadzenie kodu autoryzacji według poniższej instrukcji.
KOMUNIKAT NA WYŚWIETLACZU    OPIS
    1. Włącz kasę
  2. Za pomocą klawisza [PRAC] przejdź do trybu programowania „SET” i potwierdź klawiszem [GOT]
  3.Podaj hasło kierownika (domyślnie 0000) i potwierdź klawiszem [GOT].
  4. Za pomocą klawiszy [↑] lub [↓] wybierz opcję „KOD AUTORYZACJI” i potwierdź klawiszem [GOT].
  5. Wpisz kod autoryzacji i potwierdź klawiszem [GOT]
    6. Gotowe, wyjdź z menu klawiszem [C]